Půjčky pro důchodce

Kdo má nárok na důchod

Každý kdo pracuje, spoléhá na to, že v určitém věku bude mít na důchod nárok. Opak může být pravdou. Dosažením důchodového věku, totiž automaticky nárok na výplatu starobní penze nevzniká. Jaké jsou vlastně podmínky, aby nárok na výplatu starobního důchodu vznikl?

Potřebná doba pojištění

K tomu, aby vám stát vyplácel každý měsíc starobní důchod, musíte splnit podmínku důchodového věku a hlavně potřebnou dobu pojištění, tedy odpracované roky. Ta se v současné době vyšplhala na 34 let, od roku 2019 na 35 let a na této době by už měla zůstat. Do této doby pojištění se započítávají roky, kdy jste ze svého výdělku odváděli státu peníze na důchodové pojištění a také roky, kdy jste sice pojištění neodváděli, ale započítávají se jako tzv. náhradní doba pojištění.

Náhradní doba pojištění

 • 1. Studium:
  Od dovršení 18 let se pro důchodové účely započítává příprava na výkon budoucího povolání po dobu 6 let, ale jen do roku 2010. Po tomto roce se už studium jako náhradní doba pojištění započítávat nebude.
 • 2. Evidence na Úřadu práce:
  Započítává se období, po které byl uchazeč o zaměstnání veden na ÚP. Kdy pobíral podporu v nezaměstnanosti i po skončení pobírání těchto dávek, maximálně však 3 roky.
 • 3. Péče o dítě do 4 let:
  Náhradní dobou pojištění je také období mateřské a rodičovské dovolené.
 • 4. Vojenská nebo civilní služba:
  Všem mužům, kteří na povinné vojenské službě nebo civilce byli, se toto období započítává.
 • 5. Invalidní důchod III. stupně:
  Invalidita III. stupně se bere jako období náhradní doby pojištění.

Důchodový věk

Hranice důchodového věku se za poslední roky pravidelně zvyšovala. S výhledem do budoucna se pro ročníky narozené po roce 1971, bez rozdílu pohlaví a vychovaných dětí, důchodový věk ustálí na 65 letech a dál neporoste. Novela zákona o důchodovém pojištění platná od 1. 1. 2018 zrušila automatické navyšování věku odchodu do důchodu pro mladší ročníky. O případné změně může vláda rozhodnout co pět let, tedy v roce který bude končit číslicí 4 nebo 9.

Dosáhli jste důchodového věku, ale nemáte potřebnou dobu pojištění?

V takovém případě důchod dostat můžete, ale jen za určitých podmínek:

 • musíte mít zaplaceno minimálně 20 let pojištění a o 5 let vyšší věk, než je stanovený
 • musíte mít věk 65 let a zároveň splňovat podmínky nároku na invalidní důchod
 • musíte mít alespoň 30 let doby pojištění, které budou bez náhradní doby pojištění

Pokud nesplňujete ani jednu variantu, nárok na starobní důchod nemáte. S Nedostatkem peněz tak pak krátkodobě může pomoci například online půjčka. Pokud chcete důchod, nezbude vám nic jiného, než si chybějící roky odpracovat a doplatit tak chybějící část důchodového pojištění.

Vloženo 18. února 2018

WWW.PUJCKYproDUCHODCE.CZ, SIALINI, spol. s r.o., Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959

Podmínky použití a ochrana osobních údajůWeb o půjčkách pro důchodce. Nejsme poskytovatelem půjček.
Upozornění: Tento web může obsahovat neaktuální informace